รายการบริการวิเคราะห์ในกลุ่มสมุนไพรเดี่ยว

 

ฟ้าทะลายโจร

ตามวิธีกำหนดใน THP
 • วิเคราะห์สารสำคัญ                       Total lactones content      Andrographolide content
 • Identification, Foreign matter, Ethanol/Water-soluble extractive
 • Loss on drying,  Acid-insoluble ash, Total ash
 • จำหน่ายผงยา
 • จำหน่ายต้นพันธ์
สอบถามรายละเอียด

ขมิ้นชัน, ไพล

ตามวิธีกำหนดใน THP
 • วิเคราะห์สารสำคัญ                       Curcuminoid content                     Volatile oil content
 • Identification, Foreign matter, Ethanol/Water-soluble extractive
 • Water,  Acid-insoluble ash, Total ash
 • Ethanol/Water-soluble extractive
 • จำหน่ายต้นพันธ์
สอบถามรายละเอียด

ชุมเห็ดเทศ, มะขามแขก

ตามวิธีกำหนดใน THP, BP
 • วิเคราะห์สารสำคัญ                       Hydroxyanthacene derivatives content, Total sennosides (calculated as Sennoside B)
 • Identification, Foreign matter, Ethanol/Water-soluble extractive
 • Loss on drying
 • Acid-insoluble ash, Total ash
 • Ethanol/Water-soluble extractive
สอบถามรายละเอียด