รายการบริการวิเคราะห์ในกลุ่มสมุนไพรเดี่ยว

 

ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร

ตามวิธีกำหนดใน THP
 • วิเคราะห์สารสำคัญ   Total lactones content,      Andrographolide content
 • Identification, Foreign matter, Ethanol/Water-soluble extractive
 • Loss on drying,  Acid-insoluble ash, Total as
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์
สอบถามรายละเอียด

ยาแคปซูลขมิ้นชัน

ตามวิธีกำหนดใน THP
 • วิเคราะห์สารสำคัญ   Curcuminoid content,  Volatile oil content
 • Identification, Foreign matter, Ethanol/Water-soluble extractive
 • Water,  Acid-insoluble ash, Total ash
 • Ethanol/Water-soluble extractive
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์
สอบถามรายละเอียด

ยาแคปซูลชุมเห็ดเทศ, ยาแคปซูล/ยาเม็ดมะขามแขก

ตามวิธีกำหนดใน THP, BP
 • วิเคราะห์สารสำคัญ   Hydroxyanthacene derivatives content, Total sennosides (calculated as Sennoside B)
 • Identification, Foreign matter, Ethanol/Water-soluble extractive
 • Loss on drying
 • Acid-insoluble ash, Total ash
 • Ethanol/Water-soluble extractive
สอบถามรายละเอียด