รองศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ และคณะผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นัฏฐา แก้วนพรัตน์, นายลิขิต ลาเต๊ะ นักศึกษาปริญญาเอก, และคุณสุรพงษ์ จุตินานันท์ ที่ได้รับรางวัล Gold Medal จาก SIIF และรางวัล Special Award จาก Taiwan Invention Association ในงาน Seoul International Invention Fair 2019 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2562 ชื่อผลงาน "Water-soluble curcuminoid effervescent granules"