สำมะงา เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย สูงประมาณ 1-2 เมตร ใบเดี่ยวออกตรงกันข้าม ชื่อวิทยาศาสตร์คือ  Volkameria inermis L. (ชื่อพ้อง Clerodendrum inerme   (L.) Gaertn.) วงศ์ Lamiaceae ตามตำรายาพื้นบ้าน ใบแก้โรคผิวหนังผื่นคัน แก้พิษหัดสุกใส แก้ประดงผดผื่นคัน แก้บวมแผลฟกช้ำ จากหกล้มกระแทก แก้ไข้มาลาเรีย แก้ไข้ ส่วนราก รักษาโรค เก๊าท์ ขับน้ำเหลืองเสีย

Herbal Alcohol Lotion
รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท์

เมษายน 2563

 

รวมบทกลอน สอนความรู้สมุนไพรไทย

รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท์

มีนาคม 2563