สำมะงา เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย สูงประมาณ 1-2 เมตร ใบเดี่ยวออกตรงกันข้าม ชื่อวิทยาศาสตร์คือ  Volkameria inermis L. (ชื่อพ้อง Clerodendrum inerme   (L.) Gaertn.) วงศ์ Lamiaceae ตามตำรายาพื้นบ้าน ใบแก้โรคผิวหนังผื่นคัน แก้พิษหัดสุกใส แก้ประดงผดผื่นคัน แก้บวมแผลฟกช้ำ จากหกล้มกระแทก แก้ไข้มาลาเรีย แก้ไข้ ส่วนราก รักษาโรค เก๊าท์ ขับน้ำเหลืองเสีย

 องค์ประกอบทางเคมีของสำมะงา

  จากการแยกสารสำคัญในใบและรากพบว่ามีสารกลุ่ม flavonoids  steroids  terpenoids  และ  long chain hydrocarbons  (สิริกร, 2557)  นอกจากนี้ยังมีรายงานสารในกลุ่ม  rearranged abietane  diterpenes (Vinh et al., 2018),  ethylcholestane derivatives,  aliphatic ketones (11-pentacosanone และ  6-nonacosanone)  diterpenes (clerodermic acid), neo-clerodane diterpenes  (epicaryoptin derivatives  และ  diterpene dimers  (inermes A, B) betulinic acid (Pandey et al., 2003, Pandey et al., 2005, Pandey et al.,  2007), megastigmanes  และ iridoid glycosides (Kanchanapoom et al., 2001) triterpene glucosides (Parveen et al., 2010)  สาร กลุ่ม flavonoids ได้แก่ acacetin, hispidulin และ diosmetin (Srisook et al., 2015)

อ่านบทความเต็มเรื่อง